Sobota, 20. júl 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Úspešní sitotlačiari

Úspešní sitotlačiari

V stredu 28. novembra 2012 sa vo firme MiF s.r.o. Dubnica nad Váhom za prítomnosti jej konateľa pána Michala Filípka konalo záverečné stretnutie odborného praktického kurzu, cieľom ktorého bolo zaškolenie dvoch pracovníkov do pozície sitotlačiar.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia SZSDT páni Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., Ľubomír Kobida a Milan Binčík. Sekretár SZSDT Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. na úvod zrekapituloval základné ciele a priebeh kurzu. Účastníci kurzu, páni Martin MichálekAnton Vrábel, oboznámili prítomných s technologickými poznatkami a na natlačených vzorkách prezentovali získané praktické zručnosti. Nasledujúca širšia diskusia bola venovaná praktickým technologickým otázkam súvisiacim s tlačou a produkciou vzhľadom na zameranie firmy.

V závere stretnutia odovzdal sekretár SZSDT obom účastníkom certifikáty o úspešnom absolvovaní praktického kurzu a zaželal im veľa pracovných úspechov.

 

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT